Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30
tel./fax 22 842 56 33
e-mail: zarzad@omep.org.pl

teoria
Decyzja należy do rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusława Wojciechowska   

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami), stwarza możliwości dla funkcjonowania przedszkoli publicznych i niepublicznych. Ponadto dopuszcza podejmowanie działalności oświatowej, która nie obejmuje prowadzenia przedszkola, a zasady jej funkcjonowania określają przepisy o działalności gospodarczej. Decyzję, gdzie będzie uczęszczało dziecko podejmują jego rodzice. Oferta edukacyjna dotycząca pracy wychowawczo-dydaktycznej i organizowanych zajęć dodatkowych w przedszkolach niepublicznych jest zróżnicowana. Konsekwencje za dokonanie wyboru przedszkola niepublicznego lub działalności oświatowej dla dziecka ponoszą rodzice.

Więcej…
 
Rodzice w edukacji dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzejewska Jolanta   
Wstęp Edukacja to ogół warunków, procesów i czynności sprzyjających optymalnemu, adekwatnemu rozwojowi jednostki i grup ludzkich. Zdaniem Z. Kwiecińskiego (1995) człowiek dzięki edukacji staje się świadomym oraz twórczym członkiem wspólnoty społecznej, kulturowej i globalnej. Edukacja pomaga w kształtowaniu człowieka na miarę złożonych wyzwań współczesności. Edukacja człowieka rozpoczyna się od urodzenia i trwa nieprzerwanie przez całe życie. O jej kształcie i efektach decydują w pierwszej kolejności rodzice. Potem edukacja człowieka jest uzupełniana w przedszkolu, szkole, modyfikowana przez zdarzenia losowe, przez uczestnictwo w życiu kraju narodu. Na edukację człowieka mają wpływ również terapeuci, menedżerowie samorządów lokalnych.
Więcej…
 
Zajęcia z zakresu zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci "Zły dotyk" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Tuszyńska   
O programie
W  Wydziale Prewencji KWP w Białymstoku, w ramach pilotażowego programu "Bezpieczny przedszkolak" (realizowanego w roku szkolnym 2003/2004) opracowano zajęcia profilaktyczne (I rzędu) pt: "Zły dotyk". Programem "Bezpieczny przedszkolak" zostały objęte trzy białostockie placówki przedszkolne, w których prowadzono (w okresie luty - czerwiec) zajęcia z dziećmi na trzech poziomach : poziom I - czterolatki, poziom II - pięciolatki, poziom III - sześciolatki. Bez względu na wiek dzieci, zajęcia dotyczyły tej samej treści - stosowano jedynie różne formy i metody pracy. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć dotyczących "złego dotyku" przeprowadzono szkolenie osób uczestniczących w realizacji programu (nauczycieli wychowania przedszkolnego i studentów pedagogiki wczesnoszkolnej) z zakresu podstawowych wiadomości na temat diagnozy dziecka krzywdzonego oraz form pomocy temu dziecku. Zajęcia dotyczące "Złego dotyku" odbyły się na bazie decyzji nauczyciela danej grupy i za pisemną zgodą rodziców dzieci w czterech grupach przedszkolnych (z realizacji ww zajęć wyłączono dzieci z poziomu czterolatków).
Więcej…
 
Edukacja wobec wartości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piątkowska Małgorzata   
W okresach przełomowych rośnie zainteresowanie problematyką aksjologiczną. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Do najważniejszych zaliczyć można transformację ustrojową, kryzys ideowy oraz atrofię zasadniczych wartości tradycyjnej moralności. Początek nowego wieku i tysiąclecia zmusza do dokonania „rachunku sumienia", rozliczenia minionego stulecia. I tu okazuje się, że poziom zysków jest wyższy, ale tylko w sferze materialnej, sfera społeczno- moralna zaś uległa znacznej degradacji. Europa, kontynent na którym żyjemy, to miejsce dwu najokrutniejszych totalitaryzmów, w wyniku których unicestwiono miliony ludzkich istnień, to miejsce wciąż tlących się ognisk wojen. To tutaj w zastraszającym tempie narasta przestępczość, terroryzm, handel bronią i narkotykami. Także tutaj stykamy się z odrażającymi dewiacjami seksualnymi, a zarazem ma tu miejsce inwazja sekt i ruchów pseudoreligijnych, trwale okaleczających duchowo i fizycznie zwłaszcza młodych ludzi. Tu wreszcie ślepa pogoń za „ulepszaniem" rzeczywistości przyniosła klonowanie istot żywych oraz plagę nowych chorób, jak choćby chorobę Creutzfeldta - Jakoba.
Więcej…
 
Rodzaje i źródła agresji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bernadeta Bębenek   
We współczesnym świecie możemy zauważyć niezliczone przejawy agresji , od obraźliwych słów, gróźb i oskarżeń po zadawanie bólu , niszczenie przedmiotów  i  zabijanie. Zachowania  takie obserwujemy  nie tylko u dorosłych i młodzieży, ale co gorsza  u coraz to młodszych dzieci.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Popularne artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Nowe artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30, tel/fax 22 842 56 33

FIRMY WSPIERAJĄCE:
PATRON MEDIALNY:
WSPÓŁPRACA:
piosenki dla dzieci weterynarze ceny transferowe