Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30
tel./fax 22 842 56 33
e-mail: zarzad@omep.org.pl

Ramowy plan pracy PK OMEP

I. Działalność edukacyjna

 • Rozwijanie współpracy żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.
 • Propagowanie idei upowszechnia edukacji małego dziecka, szczególnie w środowisku wiejskim.
 • Upowszechnianie informacji o różnych formach organizacji wychowania przedszkolnego
 • Promowanie wartościowych koncepcji psychopedagogicznych dotyczących rozwoju małego dziecka.
 • Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli.
 • Pozyskiwanie środków na realizację zadań edukacyjnych oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej ze środków EFS oraz innych dostępnych źródeł.

II. Współpraca PK OMEP z polskimi instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, mediami i z zagranicą

 • Współpraca z MEN, ZNP, Rzecznikiem Praw Dziecka, UNESCO, UNICEF, Fundacją „Dzieci Niczyje”oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją małego dziecka.
 • Systematyczna współpraca z czasopismem „Wychowanie w przedszkolu”, innymi redakcjami czasopism pedagogicznych oraz radiem i TV.
 • Wymiana międzynarodowa we współpracy z innymi Komitetami Narodowymi OMEP oraz Zarządem Światowym OMEP.

III. Działalność Ośrodka Informacji Współczesnej i Dokumentacji Historycznej Wychowania Przedszkolnego.

 • Informowanie nauczycieli o sprawach związanych z wychowaniem przedszkolnym w kraju i za granicą.
 • Kolekcjonowanie materiałów z zakresu polskiej myśli pedagogicznej. Udostępnianie archiwum zbiorów PK OMEP zainteresowanym osobom w celach naukowych i poznawczych
 

Popularne artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Nowe artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30, tel/fax 22 842 56 33

FIRMY WSPIERAJĄCE:
PATRON MEDIALNY:
WSPÓŁPRACA:
piosenki dla dzieci weterynarze ceny transferowe