Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30
tel./fax 22 842 56 33
e-mail: zarzad@omep.org.pl

Polski Komitet OMEP
25 lutego 1967 roku odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Polskiego Komitetu OMEP, zorganizowane przez Zofię Woźnicką ówczesnego dyrektora Departamentu Wychowania Przedszkolnego w Ministerstwie Oświaty.
Celem działalności Polskiego Komitetu OMEP jest współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku od niemowlęctwa do rozpoczęcia nauki szkolnej we współdziałaniu ze Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego.
W Polskim Komitecie OMEP uczestniczą przedstawiciele i specjaliści różnych dziedzin - pedagodzy, psycholodzy, lekarze.

OMEP realizuje swoje cele poprzez:
  • Gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących poziomu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, jego potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania.
  • Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi prace badawcze nad warunkami rozwoju, życia i systemu wychowania dzieci.
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do doskonalenia systemu edukacji pedagogicznej
  • Propagowanie Konwencji Praw Dziecka.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej.
  • Współpracę z samorządami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.


 

Popularne artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Nowe artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30, tel/fax 22 842 56 33

FIRMY WSPIERAJĄCE:
PATRON MEDIALNY:
WSPÓŁPRACA:
piosenki dla dzieci weterynarze ceny transferowe