Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30
tel./fax 22 842 56 33
e-mail: zarzad@omep.org.pl

Co to jest OMEP?
Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) powstała 1948 roku w Pradze. Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.
Współpraca międzynarodowa przyczynia sie do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym.
OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

OMEP działa w 78 krajach na wszystkich kontynentach, które podzielone na pięć regionów: Afrykę, Azję i Pacyfik, Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną i Karaiby. Każdemu z nich przewodniczy wiceprezydent. Wszystkie komitety narodowe i ich członkowie opierają swoją działalność na głównych przesłaniach proponowanych przez Światowy Komitet OMEP.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego powstał w lutym 1967 roku przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 2001 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie posiadające oddziały terenowe (z możliwością tworzenia nowych).

Działalność Polskiego Komitetu OMEP:
 • Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji przedszkolnej
 • Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja małego dziecka.
 • Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka – zapewnienie prawa dziecka do rozwoju oraz ochrony przed wykorzystywaniem, przemocą, dyskryminacja w domu środowisku.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz małego dziecka przez organizację różnych form doskonalenia
 •  

  Popularne artykuły


  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Nowe artykuły


  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

  Warning: Creating default object from empty value in /home/omep/ftp/omep/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

  Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30, tel/fax 22 842 56 33

  FIRMY WSPIERAJĄCE:
  PATRON MEDIALNY:
  WSPÓŁPRACA:
  piosenki dla dzieci weterynarze ceny transferowe